The Arca

Location And Contact
43 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong SAR, China.
To Get There
4 , 37B , 37X , 38 , 40P , 41A , 42 , 42C , 48 , 49X , 70 , 70P , 71 , 71P , 72 , 73 , 73P , 76 , 77 , 77A , 78 , 90 , 97 , 99 , 107 , 107P , 170 , 171 , 592 , 671 , 973 , N72 , N90 , N170 , N171
4B , 4C , 4M , 5 , 35M , 36X , 39M , 52 , 59 , 59A , 59B , 59S , 69 , N4C , N59A
Wong Chuk Hang

You might be interested

Lover’s Rock

Tung Lin Kok Yuen

Yeung Hau Temple Ping Shan

The Hong Kong Jockey Club Drug InfoCentre