Sun Yuen Long Centre

Location And Contact
8 Long Yat Road, Yuen Long, New Territories, Hong Kong SAR, China.
To Get There
54 , 64K , 68 , 68E , 68F , 68M , 68X , 76K , 77K , 264R , 265S , 268A , 268B , 268C , 268P , 268X , 269D , 276 , 276C , 276P , 968 , 968A , 968X , B1 , E34P , K65 , N269 , N368 , P968
31 , 32 , 601 , 602 , 603 , 609B , 611B
Yuen Long

You might be interested

Wai Chuen Monastery

Woodside Biodiversity Education Centre

Tung Shan Fat Mun Ancient Trail

Tin Hau Temple Shau Kei Wan