Panda Place

Location And Contact
3 Tsuen Wah Street, Tsuen Wan, Hong Kong SAR, China.
Opening Hours
Monday 7:00 - 23:00
Tuesday 7:00 - 23:00
Wednesday 7:00 - 23:00
Thursday 7:00 - 23:00
Friday 7:00 - 23:00
Saturday 7:00 - 23:00
Sunday 7:00 - 23:00
To Get There
30 , 31 , 32H , 38A , 38B , 39A , A31 , E31 , E32A , NA31
302 , 312 , 401 , 409 , 409K , 409S
Tsuen Wan

You might be interested

Ling Wan Monastery

Tin Hau Temple Shau Kei Wan

Han Garden

Hau Wong Temple Tai Wai