The Mira Hong Kong

The Mira Hong Kong
Location And Contact
Mira Place, 118-130 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR, China.
To Get There
1 , 1A , 2 , 6 , 7 , 9 , 13X , 26 , 35A , 41A , 81C , 87D , 98D , 98P , 203 , 208 , 230X , 234P , 234X , 237A , 242X , 252B , 259B , 259C , 260B , 261B , 267S , 281B , 281X , N21 , N21A , N216 , N241
Tsim Sha Tsui

You might be interested

Jade Market (Yau Ma Tei Jade Hawker Bazaar)

Tin Hau Temple Tsing Yi

So Lo Pun

Shing Mun Reservoir