Hotel Benito

Location And Contact
7-7B Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR, China.
To Get There
1 , 1A , 2 , 6 , 9 , 26 , 98D , 98P , 203S , 270A , 270C , 790 , 796P , A21 , N21 , N21A , N216 , N241
62S
Tsim Sha Tsui

You might be interested

Goldfish Market Mong Kok

Chi Ma Hang Lookout Pavilion

Hau Kok Tin Hau Temple Tuen Mun

Tung Wah Museum