Holiday Inn Golden Mile Hong Kong

Location And Contact
50 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR, China.
To Get There
1 , 1A , 2 , 6 , 7 , 9 , 13X , 14X , 26 , 35A , 35X , 41A , 50 , 81C , 87D , 203S , 208 , 234P , 234X , 268B , 270A , 270C , 271 , 271B , 271P , 280X , 281A , 281B , 281X , 296D , 790 , 796P , A21 , N21 , N21A , N216 , N241 , N271 , N281
East Tsim Sha Tsui

You might be interested

Cape D’Aguilar Lighthouse

Hong Kong Wetland Park

Silver Mine Cave

Ha Pak Nai