Regal Oriental Hotel

Location And Contact
30 - 38 Sa Po Road , Kowloon City, Kowloon, Hong Kong SAR, China.
(852) 2718 4111
To Get There
1A , 2A , 2D , 3B , 5 , 5A , 5C , 6D , 6P , 9 , 11 , 11B , 11D , 11X , 13D , 14 , 15 , 16 , 16X , 17 , 21 , 24 , 26 , 27 , 28 , 42 , 61X , 85X , 92R , 93K , 95 , 98C , 98S , 108 , 203E , 213D , 293S , 296C , 296P , 297 , 298X , N213 , N216 , N293
25A , 25B , 25M , 46 , 49 , 61 , 69 , 69A , 105 , 105S , 110
Sung Wong Toi

You might be interested

Qing Stone Tablet Peng Chau

King Yin Lei

The Pokfulam Farm

Ngong Ping Nature Centre