Nina Hotel Island South

Location And Contact
55 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong SAR, China.
To Get There
37A , 38 , 41A , 42 , 42C , 47P , 72A , 73 , 75 , 76 , 99 , 107 , 107P , 170 , 171 , 171A , 671 , 671X , 973 , N72 , N90 , N170 , N171
29A
Wong Chuk Hang

You might be interested

Tao Heung Museum of Food Culture

University Gallery The Chinese University of Hong Kong

Ng Tung Chai Waterfall

Tang Chung Ling Ancestral Hall