Kew Green Hotel Wanchai Hong Kong

Location And Contact
41-49 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, China.
(852) 2865 6111
To Get There
5B , 5X , 11 , 23 , 23B , 25 , 26 , 40 , 601 , 601P , 619 , 619X , 690 , 914 , 930 , 930B , 930X , 948 , 948A , 948B , 948P , 948X , A11 , E11 , E11A , E11B , E11S , N11 , N307 , N619 , N691 , N930
10 , 31 , 31X , N31
Wan Chai

You might be interested

Hong Kong Museum of Coastal Defence

Ngong Ping 360

Tung Kok Wai

Shui Yuet Kung Shan Tung Street