Conrad Hong Kong

Location And Contact
Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR, China.
To Get There
1 , 1P , 5B , 5X , 6 , 6X , 10 , 15 , 23 , 23B , 26 , 37A , 40 , 40M , 66 , 75 , 90 , 90C , 97 , 101 , 104 , 113 , 603A , 621 , 900 , 930 , 930A , 930X , 934 , 934A , 935 , 936 , 936A , 950 , 952 , 960 , 961 , 962 , 962X , 968 , 969 , 969A , 969B , 978 , 978A , E11 , E11A , E11B , N8X , N11 , N90 , N121 , N368 , N373 , N680 , N930 , N952 , N962 , N969 , P968
Admiralty

You might be interested

Tai Po Waterfront Park

Tai Lam Chung Reservoir

Man Mo Temple Mui Wo

Rock Carving at Big Wave Bay