Yuen Kwan Yi Tai Temple Yuen Long

Yuen Kwan Yi Tai Temple Yuen Long
Location And Contact
Cheung Shing Street, Yuen Long Kau Hui, Yuen Long, N.T., Hong Kong SAR, China.
To Get There
54 , 64K , 64X , 68 , 68E , 68F , 68M , 68X , 76K , 77K , 264R , 265S , 268A , 268B , 268C , 268P , 268X , 269D , 276 , 276C , 276P , 968 , 968A , 968X , A36 , E34P , E36 , E36A , E36S , N30S , N269 , N368 , NA36 , P968
611 , 611B , 611S
Yuen Long

Gallery