Hung Shing Temple Ping Shan

Hung Shing Temple Ping Shan
Location And Contact
Ping Ha Road, Hang Mei Tsuen, Ping Shan, Yuen Long, Hong Kong SAR, China.
To Get There
53 , 276 , K65
Tin Shui Wai

Gallery