Tin Hau Temple Fung Chi Tsuen

Tin Hau Temple Fung Chi Tsuen
Location And Contact
Wang Tat Rd, Fung Chi Tsuen, Ping Shan, Yuen Long, Hong Kong SAR, China.
To Get There
68A , 68X , 268X , 276P , B2 , N969
32 , 606S , 622

Gallery