Shing Wong Temple Shau Kei Wan

Shing Wong Temple Shau Kei Wan
Location And Contact
Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong Kong.
Opening Hours
Monday 8:00 - 17:00
Tuesday 8:00 - 17:00
Wednesday 8:00 - 17:00
Thursday 8:00 - 17:00
Friday 8:00 - 17:00
Saturday 8:00 - 17:00
Sunday 8:00 - 17:00
To Get There
85
32 , 66 , 66A
Shau Kei Wan
Gallery